Route / Direction :

Met het vliegtuig :

 

Bv Wizzair : Van vliegveld Eindhoven naar Timisoara is 2 uur en 10 minuten vliegen , vanaf vliegveld Timisoara is het ongeveer 1 uur a 5 kwartier rijden.

 

Met de auto is het vanaf Utrecht bijna 17 00 KM . Route is aanwezig , heeft u daar interesse in laat het ons weten dan sturen we die u toe.

 

Route beschrijving van Arad naar Ghioroc

 * Borden volgen richting Deva

 * Dan weg blijven volgen ( DN7 ) u komt door allemaal kleine dorpjes Vladimirescu , Mandruloc etc

 * Op een gegeven moment krijgt u het bord Ghioroc , dat moet u volgen

 * Kort na het bord komt u bij een T – splitsing die afslag moet u nemen

 * U rijdt dan langs huizen aan u linker – en rechter hand en kijkt op het Zarand gebergte recht voor u

 * U volgt gewoon de weg en krijgt aan u rechter hand het meer van Ghioroc

 * U gaat de spoorbrug over

 * Dan neemt u de 2-e straat aan u rechterhand ( op de hoek staat een ‘’ rood- bruin /roze ‘’ huis) deze straat is de Crisan .Op de hoek van de straat ziet een u een straatnaambordje.

 * Dan komt u bij nummer 206 Goossens Apartments. Dit is een groene deur, de deur is open.

 

 Route beschrijving vanuit de richting Lipova naar Ghioroc

 * Houdt u dan de borden Arad aan .

 * U rijdt door kleine dorpjes

 * U krijgt in het dorp Paulis aan u rechterhand een bord met daarop Ghioroc

 * Op de hoek van de kruising staat een kerk dit is de afslag die u moet nemen

 * U rijdt dan verder in het dorp Paulis , door Minis en dan Ghioroc in

 * U komt dan in het centrum van Ghioroc , voor het electra huis slaat u links af

 * U komt dan langs winkeltjes na ongeveer 400 meter slaat u linksaf ( op de hoek staat een ‘’rood-bruin / roze’’ huis ) deze straat is de Crisan.Op de hoek van de straat ziet u een straatnaam bordje.

 * In het midden van de straat vind u bij nummer 206 Goossens Apartments . Dit is een groene deur. De deur is open.

 

Routebeschrijving vanuit de richting Siria naar Ghioroc

 * Volg de borden Paulis

 * U komt door kleine dorpjes en langs wijngaarden

 * Via het dorp Cuvin rijdt u het dorp Ghioroc binnen

 * Op de kruising voor het electra huis  gaat u rechtsaf ri .Sambateni

  * U komt dan langs winkeltjes na ongeveer 400 meter slaat u linksaf ( op de hoek staat een ‘’ rood-bruin/roze’’ huis ) deze straat is de Crisan.Op de hoek van de straat ziet u een straatnaam bordje.

 * In het midden van de straat vind u bij nummer 206 Goossens Apartments . Dit is een groene deur. De deur is open.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

With the plane :

For example, from Wizzair: From Eindhoven airport to Timisoara, flight is 2 hours and 10 minutes, from Timisoara airport it is approximately 1 hour a 5-minute drive.

By car, Utrecht is almost 17.00 KM. Route is present, if you are interested, please let us know we will send you.

 

Directions from Arad to Ghioroc

 
* Follow the signs Deva

 
* Then continue to follow (DN7) you pass through small villages all Vladimirescu, Mandruloc etc

 
* At some point you get the sign Ghioroc that follow you

 
* Shortly after the sign you will come to a T - junction you should take exit

 
* You will drive past houses on your left - and right hand and looking at the mountains Zarand right for you

 
* You just follow the path and get to you right hand Lake Ghioroc

 
* Cross the railway bridge

 
* Then take the 2 nd street on your right (on the corner is a 'reddish brown / pink' house), this street Crisan .On the corner of the street sees a street sign.

 
* Then you reach number 206 Goossens Apartments. This is a green door, the door is open.

 

 
Route description from the direction Lipova to Ghioroc

 
* Please then follow the signs Arad.

 
* You drive through small villages

 
* You get a sign with Ghioroc right to you in the village of Paulis

 
* At the corner of the intersection is the church, this is the exit you need to take

 
* You will drive further into the village Paulis by Minis and then in Ghioroc

 
* You will arrive in downtown Ghioroc for the electricity house turn left

 
* This will take you past shops after about 400 meters turn left (on the corner is a '' red-brown / pink 'house), this street is the Crisan.Op the street corner you will see a street name sign.

 
* In the middle of the street you will find number 206 Goossens Apartments. This is a green door. The door is open.

 

Directions from the direction Siria to Ghioroc

 
* Follow the signs Paulis

 
* You will pass through small villages and past vineyards

 
* Driving through the village Ghioroc within the village Cuvin

 
* At the intersection for electricity house turn right ri .Sambateni

  
* This will take you past shops after about 400 meters turn left (on the corner is a '' red-brown / pink 'house), this street is the Crisan.Op the street corner you will see a street name sign.

 
* In the middle of the street you will find number 206 Goossens Apartments. This is a green door. The door is open.