Toeristische informatie/ tourist information

In de stad Arad en de omliggende dorpen en stadjes zijn diverse vvv kantoren waar ze u graag vertellen wat er allemaal te zien en te doen is . Zoals daar zijn een lokale boerenmarkt op zaterdagmorgen in Pancota, De cetatea van Soimos. Het oude Turkse koffiehuis in Lipova en Baie Lipova waar het heerlijk vertoeven is aan het water en in het restaurant. Het Gara din orasul ( station van Arad) met zijn stoomlocomotief. De  markten in Arad en de mooie oude gebouwen , de vele kerken waarvan er een aantal te bezoeken zijn , de markt en de vele monumenten. Verder zijn er de mooie steden Timisoara en Oradea .Met iets verder weg de Pestera Ursilor( drupsteengrot).Op de onderstaande foto's een kleine impressie van de bezienswaardigheden.

 

In the city of Arad and the surrounding villages and towns are several tourist information offices where they like to tell you what to see and do. As there is  a local farmer's market on Saturday morning in Pancota, The cetatea of Soimos. The old Turkish coffee in Lipova and Baie  Lipova where you can swimm and relax at  the waterfront and in the restaurant. Gara din Orasul (Arad Station) with its steam locomotive. The markets in Arad and the beautiful old buildings, many churches which to visit and all the monuments. Then there are the beautiful cities of Timisoara and Oradea .With a little further away the Pestera Ursilor (stalactite cave) .On the pictures below a small impression of the sights.

Vertaalt met google :)
Wist u dat Arad wijngaard is een van de oudste wijngaarden in Roemenië, met druiven hier van oorsprong geboren?
De oudste nog bestaande bewijsmateriaal over deze wijngaard dateert uit de eerste helft van de elfde eeuw. Maar de geschiedenis gaat tot 1038, toen Gizella eerste koningin van Hongarije, geschonken met de toestemming van haar man, Stephen, '' acht wonen', gelegen op de heuvel Macra (Mocrea) van de grens Minis [...] abdij van Bakanybel [...] na de nederlaag Prins Ahtum afstammeling van Glad noten E Gluck in 1983. in de eeuwen XII en XIII, het bestaan van de wijngaarden in de dorpen aan de voet van Zarand nieuwe documenten blijkt . In Pâncota in Madera, Ghioroc, Minis etc. wijngaarden produceren van wijn voor de katholieke kloosters uit Mocrea Pâncota en Arad, zegt een van de websites van lokale producenten.
Vandaag Minis oudste werkende wijnmakerij, de oudste wijn geproduceerd in 1926.
We moeten ook niet vergeten dat sinds 1862 de Minis werden internationaal bekroond wijnen. Een reden tot vreugde over de hier geproduceerde wijnen.
Informatiebron :#LoveArad #AradPlaza #WallbergProject

 

 

Did you know that Arad vineyard is one of the oldest vineyards in Romania, with grapes born here?
Den eldste, stadig eksisterende bevis om denne vingård, går tilbage til den første halvdel af den eleventh århundrede. But history dates back to 1038, when Gizella's first queen of Hungary was donated with the permission of her husband Stephen, "eight living", located on the hill Macra (Mocrea) of the Minis border [...] Abbey of Bakanybel [. ..] after defeat of Prince Ahtum descendant of Glad Nuts E Gluck . In the XII and XIII centuries, the existence of the vineyards in the villages at the foot of Zarand shows new documents. In Pâncota in Madera, Ghioroc, Minis etc., vineyards produce wine for the Catholic Monasteries or Mocrea Pâncota and Arad, says one of the local producers' websites.
Today Minis oldest working winery, the oldest wine produced in 1926.
We should also not forget that since 1862 the Minis became internationally awarded wines. A reason for joy about the wines produced here.

Information from : #LoveArad #AradPlaza #WallbergProject